GLESBORG SKOLE

Velkommen til Glesborgskole

Nature

TITLE HEADING

Glesborg blev Årets landsby i 2018.

Glesborg Skole har 0.-6. årgang og tilbyder lektiehjælpstilbud i både indskolingen og på mellemtrinnet.
Når man skal i 6. klasse skal eleverne fra Glesborg Skole til Grenå.
På Glesborg Skole er der omkirng 100 elever og heraf går cirka 60 i skolens SFO.

Glesborg Skole er mobilfri

Mobiltelefoner og IPads er ikke velkommen i Glesborg skole. De må blive hjemme eller bliver opbevaret af skolen.
På Glesborg skole kan elverne bruge kontorets telefon, hvis der er behov for at aftale næremere om f.eks legeaftaler.
Baggrunden for politikken er, at skolen ønsker, at eleverne i skoletiden skal lege sammen og være fysisk aktive fremfor at sidde passivt hver for sig bag skærmen.

Comments   0


Norway

Skolesamarbejde i Glesborg

Glesborg skole har ved seneste trivselsanalyse i 2015 fået dårligere resultater. Det har medført at skolen har lavet handleplaner for hvordan man kunne øge trivslen på skolen. Fokus på denne har givet klare forbedringer på trivselsmålingerne, og har nu vendt ”tabellen om” til at Glesborg ligger i den bedste ende i Norddjurs. Derudover indgik Glesborg skole og Nørre Djurs HK også i efteråret 2016 et projekt mellem center for ungdomsstudier med Søren Østergaard, som er daglig leder hos center for ungdomsstudier, og Nørre Djurs HK som er den lokale håndboldforening et samarbejde omkring motionsbånd. Motionsbånd er 4 ugentlige træninger i basismotorik og boldlege for 0-3 klasse og 2 gange ugentligt for 4-6 klasse. Her mixes eleverne på tværs af klassetrin, og lokale trænere står for aktiviteterne sammen med lære og pædagoger fra skolen. I kan se Søren Østergaards evaluering af projektet som er vedlagt2 . Efter samarbejdsprojektet har Glesborg skole besluttet at fortsætte samarbejdet med lokale foreningsaktører. Projektet kører derfor stadig den dag i dag, da både foreninger og skole er enige om at det fremmer trivsel, foreningsdeltagelse og sportslige egenskaber hos eleverne. Udover den ugentlige træning giver samarbejdet også mulighed for sociale aktiviteter, i 2017 startede vi en tilbagevendende begivenhed op hvor der er etableret samarbejde mellem Gjerrild Bønnerup friskole, Ørum Skole og Glesborg skole, samt Nørre Djurs HK og AC Norddjurs fodbold, om at afvikle en årlig beach soccer / Beach håndboldstævne. Her får eleverne mulighed for at dyste imod hinanden i aldersgruppen 4-6 klasse, i både beach fodbold og håndbold på Glesborg Beach Arena. Samme skoler deltager også i november 2017 for 2 gang i totalhåndboldturnering i Nørre Djurs hallen i Glesborg. Foreningerne arbejder med at vise børnene det bedste ved et aktivt fritidsliv, og øge rekrutteringen og deltagerantallet i foreningerne. Glesborg skole har ved seneste trivselsanalyse i 2015 fået dårligere resultater. Det har medført at skolen har lavet handleplaner for hvordan man kunne øge trivslen på skolen. Fokus på denne har givet klare forbedringer på trivselsmålingerne, og har nu vendt ”tabellen om” til at Glesborg ligger i den bedste ende i Norddjurs. Derudover indgik Glesborg skole og Nørre Djurs HK også i efteråret 2016 et projekt mellem center for ungdomsstudier med Søren Østergaard, som er daglig leder hos center for ungdomsstudier, og Nørre Djurs HK som er den lokale håndboldforening et samarbejde omkring motionsbånd. Motionsbånd er 4 ugentlige træninger i basismotorik og boldlege for 0-3 klasse og 2 gange ugentligt for 4-6 klasse. Her mixes eleverne på tværs af klassetrin, og lokale trænere står for aktiviteterne sammen med lære og pædagoger fra skolen. I kan se Søren Østergaards evaluering af projektet som er vedlagt2 . Efter samarbejdsprojektet har Glesborg skole besluttet at fortsætte samarbejdet med lokale foreningsaktører. Projektet kører derfor stadig den dag i dag, da både foreninger og skole er enige om at det fremmer trivsel, foreningsdeltagelse og sportslige egenskaber hos eleverne.

Udover den ugentlige træning giver samarbejdet også mulighed for sociale aktiviteter, i 2017 startede vi en tilbagevendende begivenhed op hvor der er etableret samarbejde mellem Gjerrild Bønnerup friskole, Ørum Skole og Glesborg skole, samt Nørre Djurs HK og AC Norddjurs fodbold, om at afvikle en årlig beach soccer / Beach håndboldstævne. Her får eleverne mulighed for at dyste imod hinanden i aldersgruppen 4-6 klasse, i både beach fodbold og håndbold på Glesborg Beach Arena. Samme skoler deltager også i november 2017 for 2 gang i totalhåndboldturnering i Nørre Djurs hallen i Glesborg. Foreningerne arbejder med at vise børnene det bedste ved et aktivt fritidsliv, og øge rekrutteringen og deltagerantallet i foreningerne.

Comments   2

Legetøj

annoncer

Elverbørn er legetøj i høj kvalitet og gode priser.
Elverbørn er en dansk webbutik med 4.8 i Trustpilot.